FlyBase .. Aberrations .. Anatomy .. BLAST .. Genes .. Annotation/Sequences .. Gene Products .. Maps .. People .. References .. Stocks .. Transgenes/Transposons .|. Help .. Searches .. News .. Site Xavier Morin, Developmental Biology Institute of Marseilles, and William Chia, King's College London Personal communication to the Bloomington Drosophila Stock Center, 21 December 2002 Sequences of protein trap constructs described in: Morin, X., Daneman, R., Zavortink, M., Chia, W. A protein trap strategy to detect GFP-tagged proteins expressed from their endogenous loci in Drosophila. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2001 98(26):15050--15055 (FBrf0141725 ). Color Key - in purple, capital letters: the EcoRI and PstI sites, - yellow letters in black boxes, the splice sites. - underlined capital letters: 6-HIS tag which contains an NcoI site in blue italic capital underlined letters. - green: GFP sequence - ending with a SalI (blue, capital, italic) and XhoI (red capital) LOCUS 5956 bp DNA SYN DEFINITION P{GA/B/C} 51956 bp ACCESSION - KEYWORDS - SOURCE ORGANISM COMMENT FEATURES Location/Qualifiers source 1..587 /note="segment=Car1_P5'(P5',R1) (GB/M30841 1..587); segment_size=587" source 588..601 /note="segment=J 001069 ; segment_size=14" source 602..3892 /note="segment=w^+ 3.3(Xb,Sp) (GB/U59054 931..4221); segment_size=3291" source 3893..3906 /note="segment=J 001078 ; segment_size=14" source 3907..4728 /note="segment=w^+ 0.8(Sp,H3) (GB/X02974 7204..8025); segment_size=822" source 4729..4732 /note="segment=J 001068 ; segment_size=4" source 4733..4738 /note="segment=EcoRI restriction site; segment_size=4" * source 4739..4838* * /note="segment=splice acceptor from drosophila mhc gene;* * segment_size=106"* * source 4839..4843* * /note="segment=linker;* * segment_size=5(variable length between GA, GB and GC)"* * source 4844..4861* * /note="segment=6HIS tag;* * segment_size=18"* * source 4862..4864* * /note="segment=linker: GGG codon replaces ATG from EGFP;* * segment_size=3* * source 4865..5578* * /note="segment=EGFP sequence without start and stop codons; * * segment_size=714"* * source 5579..5588* * /note="segment=linker (contains SalI and XhoI restriction sites);* * segment_size=10(variable length between GA, GB and GC)" * * source 5589..5709* * /note="segment=splice donor from drosophila mhc gene;* * segment_size=121"* * source 5710..5723* * /note="segment=linker containing the PstI site of Casper4;* * segment_size=14* * source 5724..5956* /note="segment=Car1_P3'(H3,P3') (GB/M30841 624..856); segment_size=233" BASE COUNT 0 1487 a 1113 c 1210 g 1293 t ORIGIN 1 catgatgaaa taacataagg tggtcccgtc gatagccgaa gcttaccgaa gtatacactt 61 aaattcagtg cacgtttgct tgttgagagg aaaggttgtg tgcggacgaa tttttttttg 121 aaaacattaa cccttacgtg gaataaaaaa aaatgaaata ttgcaaattt tgctgcaaag 181 ctgtgactgg agtaaaatta attcacgtgc cgaagtgtgc tattaagaga aaattgtggg 241 agcagagcct tgggtgcagc cttggtgaaa actcccaaat ttgtgatacc cactttaatg 301 attcgcagtg gaaggctgca cctgcaaaag gtcagacatt taaaaggagg cgactcaacg 361 cagatgccgt acctagtaaa gtgatagagc ctgaaccaga aaagataaaa gaaggctata 421 ccagtgggag tacacaaaca gagtaagttt gaatagtaaa aaaaatcatt tatgtaaaca 481 ataacgtgac tgtgcgttag gtcctgttca ttgtttaatg aaaataagag cttgagggaa 541 aaaattcgta ctttggagta cgaaatgcgt cgtttagagc agcagccgaa ttaattctag 601 ttccagtgaa atccaagcat tttctaaatt aaatgtattc ttattattat agttgttatt 661 tttgatatat ataaacaaca ctattatgcc caccattttt ttgagatgca tctacacaag 721 gaacaaacac tggatgtcac tttcagttca aattgtaacg ctaatcactc cgaacaggtc 781 acaaaaaatt accttaaaaa gtcataatat taaattagaa taaatatagc tgtgagggaa 841 atatatacaa atatattgga gcaaataaat tgtacataca aatatttatt actaatttct 901 attgagacga aatgaaccac tcggaaccat ttgagcgaac cgaatcgcgc ggaactaacg 961 acagtcgctc caaggtcgtc gaacaaaagg tgaatgtgtt gcggagagcg ggtgggagac 1021 agcgaaagag caactacgaa acgtggtgtg gtggaggtga attatgaaga gggcgcgcga 1081 tttgaaaagt atgtatataa aaaatatatc ccggtgtttt atgtagcgat aaacgagttt 1141 ttgatgtaag gtatgcaggt gtgtaagtct tttggttaga agacaaatcc aaagtctact 1201 tgtggggatg ttcgaagggg aaatacttgt attctatagg tcatatcttg tttttattgg 1261 cacaaatata attacattag ctttttgagg gggcaataaa cagtaaacac gatggtaata 1321 atggtaaaaa aaaaaacaag cagttatttc ggatatatgt cggctactcc ttgcgtcggg 1381 cccgaagtct tagagccaga tatgcgagca cccggaagct cacgatgaga atggccagac 1441 ccacgtagtc cagcggcaga tcggcggcgg agaagttaag cgtctccagg atgaccttgc 1501 ccgaactggg gcacgtggtg ttcgacgatg tgcagctaat ttcgcccggc tccacgtccg 1561 cccattggtt aatcagcaga ccctcgttgg cgtaacggaa ccatgagagg tacgacaacc 1621 atttgaggta tactggcacc gagcccgagt tcaagaagaa gccgccaaag agcaggaatg 1681 gtatgataac cggcggaccc acagacagcg ccatcgaggt cgaggagctg gcgcaggata 1741 ttagatatcc gaaggacgtt gacacattgg ccaccagagt gaccagcgcc aggcagttga 1801 agaagtgcag cactccggcc cgcagtccga tcatcggata ggcaatcgcc gtgaagacca 1861 gtggcactgt gagaaaaagc ggtaattcgg caatcgtttt gcccagaaag tatgtgtcac 1921 agcgataaag tcgacttcgg gcctccctca taaaaactgg cagctctgag gtgaacacct 1981 aaatcgaatc gattcattag aaagttagta aattattaat atgcaaatgt attctaaaca 2041 agacttacat ttatcgtggc aaagacgttt tgaaaggtca tgttggtcag gaagaggaag 2101 atggctccgt tgatattcat cacgcccact tgcgtgagtt gttggcccaa aaagatgagg 2161 ccaatcaaga tggcaaccat ctgcaaatta aaatgttact cgcatctcat taatattcat 2221 atcttcaaca tgttcgcgag ttaaatgaaa tttatttatt ttctgcaaaa ctataaacta 2281 tacatctcat tgaaaaaaac taagaagggt gtggaatcag gcaattctaa ctaaaatcta 2341 gcgaatttgt ttccaagaat tgtaagcgtt atatcatttg tttccactgg aaccactcac 2401 cgttgtctga ataagtcgca cttttacgag gagtggttcc ttgagcaccg acagccagga 2461 tcgccacagg accgcccgga actgcatgaa ccaggtggcc ttgtaggtgt acccattctc 2521 cggctgctcc agtggcttct ccaaattttt ggtggccaac aactgctcca tatcccgggc 2581 tactttgcta atagcaaaat tgtcgcatat cttggcgatc cgatcacggg actcgatctc 2641 ccgtccgggc acaacggcca acacctgtac gtaaaagtcc gccggattgt agttggtagg 2701 acactgggca cccacgctgg ataggagttg agatgtaatg taatgctaga tacccttaat 2761 aaacacatcg aactcactag gaaaagaagt cgacggcttc gctgggagtg cccaagaaag 2821 ctaccctgcc ctcggccatc agaaggatct tgtcaaagag ctcaaacagc tcggaagacg 2881 gctgatgaat ggtcaggatg acggtcttgc ccttctgcga cagcttcttc agcacctgga 2941 cgacgctgtg ggcggtaaat gagtccagtc cggaggtggg ctcatcgcag atcagaagcg 3001 gcggatcggt tagtgcctcg gaggcgaatg ccagacgctt cctttctccg ccggacagac 3061 ctttcaccct gccgggcaca ccgatgatcg tgtgctgaca tttgctgagc gaaagctcct 3121 ggatcacctg atccacgcgg gccactcgct gccgataggt cagatgtcgt ggcatccgca 3181 ccatggcctg gaaaatcagg tgttccctgg ccgttaggga gccgataaag aggtcatcct 3241 gctggacata ggcgcacctg gcctgcatct ccttggcgtc cacaggttgg ccattgagca 3301 gtcgcatccc ggatggcgat acttggatgc cctgcggcga tcgaaaggca agggcattca 3361 gcagggtcgt ctttccggca ccggaactgc ccatcacggc caaaagttcg cccggatagg 3421 ccacgccgca aactgagttt caaattggta attggaccct ttattaagat ttcacacaga 3481 tcagccgact gcgaatagaa actcaccgtt cttgagcaaa tgtttcctgg gcgccggtat 3541 gtgtcgctcg ttgcagaata gtccgcgtgt ccggttgacc agctgccgcc atccggagcc 3601 cggctgattg accgccccaa agatgtccat attgtgccag gcataggtga ggttctcggc 3661 tagttggccg ctccctgaac cggagtcctc cggcggactg ggtggcagga gcgtgccgta 3721 gtttttggcc tgcccgaagc cctggttaat gcagctctgc gaagccgctc cgctgtcacc 3781 ctgcaatgat aggggatctc aaatatcaac tacaagcgtt atgctcatct aaccccgaac 3841 aaaacgaagt atcctacgaa gtaggtttat acttttattt attttttgtg catctaggat 3901 cagcttaaaa tatctggttg ttatattttt tgtaaaaaag aatgtagtcg aaaatgaatg 3961 cctttagatg tcttgatcat gatatgatct taaaaattgt cttatatagc gagcacagct 4021 accagaataa tctgtttcgt gtcactattt gtttgtgcga ttgcggtttg ggatttttgt 4081 gggtcgcagt tctcacgccg cagacaattt gatgttgcaa tcgcagttcc tatagatcaa 4141 gtgaacttaa gatgtatgca catgtactac tcacattgtt cagatgctcg gcagatgggt 4201 gtttgctgcc tccgcgaatt aatagctcct gatcctcttg gcccattgcc gggatttttc 4261 acactttccc ctgcttaccc acccaaaacc aatcaccacc ccaatcactc aaaaaacaaa 4321 caaaaataag aagcgagagg agttttggca cagcactttg tgtttaattg atggcgtaaa 4381 ccgcttggag cttcgtcacg aaaccgctga caaagtgcaa ctgaaggcgg acattgacgc 4441 taggtaacgc tacaaacggt ggcgaaagag atagcggacg cagcggcgaa agagacggcg 4501 atatttctgt ggacagagaa ggaggcaaac agcgctgact ttgagtggaa tgtcattttg 4561 agtgagaggt aatcgaaaga acctggtact tcaaataccc ttggatcgaa gtaaatttaa 4621 aactgatcag ataagttcaa tgatgtccag tgcagtaaaa aataaaaaaa aaatatgttt 4681 ttttaaatct acattctcca aaaaagggtt ttattaactt acatacatac ta*GAATTC**ag * * *4741 *tcgatccaac atggcgactt *gtcccatccc cggcatgttt* aaatatacta attattcttg * * *4801 *aactaatttt aatcaaccga tttatctctc ttccgcag**AT *CCA_CACCATC_ _ATCACCA/CCA/_/ / / 4861 _T_GG/*ggtgagc aagggcgagg agctgttcac cggggtggtg cccatcctgg tcgagctgga * * 4921 cggcgacgta aacggccaca agttcagcgt gtccggcgag ggcgagggcg atgccaccta * * 4981 cggcaagctg accctgaagt tcatctgcac caccggcaag ctgcccgtgc cctggcccac * * 5041 cctcgtgacc accctgacct acggcgtgca gtgcttcagc cgctaccccg accacatgaa * * 5101 gcagcacgac ttcttcaagt ccgccatgcc cgaaggctac gtccaggagc gcaccatctt * * 5161 cttcaaggac gacggcaact acaagacccg cgccgaggtg aagttcgagg gcgacaccct * * 5221 ggtgaaccgc atcgagctga agggcatcga cttcaaggag gacggcaaca tcctggggca * * 5281 caagctggag tacaactaca acagccacaa cgtctatatc atggccgaca agcagaagaa * * 5341 cggcatcaag gtgaacttca agatccgcca caacatcgag gacggcagcg tgcagctcgc * * 5401 cgaccactac cagcagaaca cccccatcgg cgacggcccc gtgctgctgc ccgacaacca * * 5461 ctacctgagc acccagtccg ccctgagcaa agaccccaac gagaagcgcg atcacatggt * * 5521 cctgctggag ttcgtgaccg ccgccgggat cactctcggc atggacgagc tgtacaa*/GTC / / 5581 GA/*CTCG**AGgt** **aagttattga acaatggcat caaatgcctt catcatcact accctttagc * * *5641 *ccttaagacc ccacaatgac cttacccact cagagaaaaa agtaaatatg aaagcccatt * * *5701 *tgaacttctC TGCAG*ccaag ctttgcgtac tcgcaaatta ttaaaaataa aactttaaaa 5761 ataatttcgt ctaattaata ttatgagtta attcaaaccc cacggacatg ctaagggtta 5821 atcaacaatc atatcgctgt ctcactcaga ctcaatacga cactcagaat actattcctt 5881 tcactcgcac ttattgcaag catacgttaa gtggatgtct cttgccgacg ggaccacctt 5941 atgttatttc atcatg** * * GA *GAATTC**agtcgatccaacatggcgacttgtcccatc)atgtttaaatatactaattattcttgaactaattttaatcaaccgatttatctctcttccgc_ag_/* _AT_ CCA* *CAC CAT CAT CAC CA/C CAT GG/*g gtg agc aag ggc gag gag ctg ttc acc ggg gtg gtg ccc atc ctg gtc gag ctg gac ggc gac gta aac ggc cac aag ttc agc gtg tcc ggc gag ggc gag ggc gat gcc acc tac ggc aag ctg acc ctg aag ttc atc tgc acc acc ggc aag ctg ccc gtg ccc tgg ccc acc ctc gtg acc acc ctg acc tac ggc gtg cag tgc ttc agc cgc tac ccc gac cac atg aag cag cac gac ttc ttc aag tcc gcc atg ccc gaa ggc tac gtc cag gag cgc acc atc ttc ttc aag gac gac ggc aac tac aag acc cgc gcc gag gtg aag ttc gag ggc gac acc ctg gtg aac cgc atc gag ctg aag ggc atc gac ttc aag gag gac ggc aac atc ctg ggg cac aag ctg gag tac aac tac aac agc cac aac gtc tat atc atg gcc gac aag cag aag aac ggc atc aag gtg aac ttc aag atc cgc cac aac atc gag gac ggc agc gtg cag ctc gcc gac cac tac cag cag aac acc ccc atc ggc gac ggc ccc gtg ctg ctg ccc gac aac cac tac ctg agc acc cag tcc gcc ctg agc aaa gac ccc aac gag aag cgc gat cac atg gtc ctg ctg gag ttc gtg acc gcc gcc ggg atc act ctc ggc atg gac gag ctg tac aa*/G TCG A/*CT CG_A G_/* *_gt_**aagttattgaacaatggcatcaaatgccttcatcatcactaccctttagcccttaagaccccacaatgaccttacccactcagagaaaaaagtaaatatgaaagcccatttgaacttctctgcag*** * * * * GB *GAATTC**agtcgatccaacatggcgacttgtcccatccccggcatgtttaaatatactaattattcttgaactaattttaatcaaccgatttatctctcttccgcag/* A TCC* *CAC CAT CAT CAC CA/C CAT GG/*g gtg agc aag ggc gag gag ctg ttc acc ggg gtg gtg ccc atc ctg gtc gag ctg gac ggc gac gta aac ggc cac aag ttc agc gtg tcc ggc gag ggc gag ggc gat gcc acc tac ggc aag ctg acc ctg aag ttc atc tgc acc acc ggc aag ctg ccc gtg ccc tgg ccc acc ctc gtg acc acc ctg acc tac ggc gtg cag tgc ttc agc cgc tac ccc gac cac atg aag cag cac gac ttc ttc aag tcc gcc atg ccc gaa ggc tac gtc cag gag cgc acc atc ttc ttc aag gac gac ggc aac tac aag acc cgc gcc gag gtg aag ttc gag ggc gac acc ctg gtg aac cgc atc gag ctg aag ggc atc gac ttc aag gag gac ggc aac atc ctg ggg cac aag ctg gag tac aac tac aac agc cac aac gtc tat atc atg gcc gac aag cag aag aac ggc atc aag gtg aac ttc aag atc cgc cac aac atc gag gac ggc agc gtg cag ctc gcc gac cac tac cag cag aac acc ccc atc ggc gac ggc ccc gtg ctg ctg ccc gac aac cac tac ctg agc acc cag tcc gcc ctg agc aaa gac ccc aac gag aag cgc gat cac atg gtc ctg ctg gag ttc gtg acc gcc gcc ggg atc act ctc ggc atg gac gag ctg tac aa*/G TCG AC/*C TCG _AG_/* *gtaagttattgaacaatggcatcaaatgccttcatcatcactaccctttagcccttaagaccccacaatgaccttacccactcagagaaaaaagtaaatatgaaagcccatttgaacttctctgcag*** * * * * * * GC *GAATTC**agtcgatccaacatggcgacttgtcccatccccggcatgtttaaatatactaattattcttgaactaattttaatcaaccgatttatctctcttccgcag/* ATC CAC CAT CAT CAC CA/C CAT GG/*g gtg agc aag ggc gag gag ctg ttc acc ggg gtg gtg ccc atc ctg gtc gag ctg gac ggc gac gta aac ggc cac aag ttc agc gtg tcc ggc gag ggc gag ggc gat gcc acc tac ggc aag ctg acc ctg aag ttc atc tgc acc acc ggc aag ctg ccc gtg ccc tgg ccc acc ctc gtg acc acc ctg acc tac ggc gtg cag tgc ttc agc cgc tac ccc gac cac atg aag cag cac gac ttc ttc aag tcc gcc atg ccc gaa ggc tac gtc cag gag cgc acc atc ttc ttc aag gac gac ggc aac tac aag acc cgc gcc gag gtg aag ttc gag ggc gac acc ctg gtg aac cgc atc gag ctg aag ggc atc gac ttc aag gag gac ggc aac atc ctg ggg cac aag ctg gag tac aac tac aac agc cac aac gtc tat atc atg gcc gac aag cag aag aac ggc atc aag gtg aac ttc aag atc cgc cac aac atc gag gac ggc agc gtg cag ctc gcc gac cac tac cag cag aac acc ccc atc ggc gac ggc ccc gtg ctg ctg ccc gac aac cac tac ctg agc acc cag tcc gcc ctg agc aaa gac ccc aac gag aag cgc gat cac atg gtc ctg ctg gag ttc gtg acc gcc gcc ggg atc act ctc ggc atg gac gag ctg tac aa*/G TCG AC/A *CTC G_AG_/* *gtaagttattgaacaatggcatcaaatgccttcatcatcactaccctttagcccttaagaccccacaatgaccttacccactcagagaaaaaagtaaatatgaaagcccatttgaacttctctgcag*** * * ------------------------------------------------------------------------ Send comments to us at _flybase-help AT morgan.harvard.edu_